Sök efter:
Arbetstid

Arbetstid

När vi pratar arbetstid pratar vi om så mycket mer än hur många timmar du arbetar. Det handlar till exempel om vad fyller du din arbetstid med och hur gränsen ser ut mellan arbetstid och annan tid. Frågor som är tätt kopplade till din arbetsmiljö.

Arbetstidslagen

Arbetstid regleras på olika sätt och i olika avtal men grunden är arbetstidslagen, i den hittar du till exempel regler om hur mycket du får arbeta per dygn, vecka och år. Men lagen är dispositiv vilket innebär att det går att reglera frågorna i kollektivavtal. Här hittar du hela Arbetstidslagen (1982:673).

Statlig sektor

Inom den statliga sektorn, som universitet och högskolor tillhör, finns ett kollektivavtal som reglerar villkoren i de statliga anställningarna, Villkorsavtal-T. I fjärde kapitlet regleras frågor om arbetstid. I bilaga fem till avtalet som reglerar arbetstiden för universitetslärare, årsarbetstiden, men också andra saker som tjänsteplanering vilket är tätt kopplat till din arbetstid. Här ställs också krav på att lärosätena ska ha lokala arbetstidsavtal som reglerar fördelningen av årsarbetstiden. På Arbetsgivarverkets webbplats hittar du hela Villkorsavtal-T.

Frågor om arbetstid

Om du har frågor om din arbetstid ska du alltid börja med att titta i ditt lokala avtal eller vända dig till dina lokala förtroendevalda. De lokala arbetstidsavtal vi har tillgång till hittar du här, sök på arbetstidsavtal. Kontaktuppgifter till dina lokala förtroendevalda hittar du här.

Ja den ska vara beordrad eller godkänd i efterhand av din närmsta chef. Tänk på att du inte själv kan bestämma om du arbetar övertid och sedan förutsätta att du får ersättning i efterhand. Det är viktigt att du dokumenterar om du blir ombedd att arbeta övertid så det inte blir några diskussioner i efterhand. Övertidsersättningens omfattning regleras via Villkorsavtal-T eller ditt lokala arbetstidsavtal.

Mertid är när du som arbetar deltid blir ombedd att arbeta mer än du normalt arbetar. Om man till exempel arbetar 50 procent deltid och blir ombedd att arbeta mer så kallas det mertid. Mertid ersätts på ett annat sätt än övertid, så titta i ditt lokala arbetstidsavtal eller i Villkorsavtal-T.

Då vänder du dig till din lokala Saco-S-förening eller lokala SULF-förening så hjälper de dig att försöka lösa problemet. Här är det viktigt att kunna uppvisa att du blivit beordrad att arbeta övertid.

Förtroendearbetstid innebär att du arbetar mot mål och deadlines i stället för ett visst antal timmar per dag, månad, eller år. Förtroendearbetstid innebär en stor frihet för dig att själv planera din arbetstid. Men, det innebär inte att du kan strunta i möten som du kallas till eller och du schemaläggs för undervisning. Arbetar du med förtroendearbetstid är du inte berättigad till övertid. Om din chef vill att du ska övergå till förtroendearbetstid så måste arbetsgivaren förhandla detta med dig.

Ta kontakt med ditt lokala fackförbund så hjälper de dig med detta.

Årsarbetstid är den vanligaste arbetstiden för universitetslärare. Det innebär att du ska arbeta ett visst antal timmar per år. Årsarbetstid tillämpas ofta när arbetstiden varierar mellan olika perioder under året. Om du har årsarbetstid är du berättigad till övertid.

Läs mer om årsarbetstid.