Arbetstid

Lärare vid våra universitet och högskolor har årsarbetstid. Årsarbetstid tillämpas ofta när arbetstiden varierar mellan olika perioder under året. Årsarbetstiden ska framgå av ditt lokala arbetstidsavtal. 
 
I Villkorsavtalet bilaga 5 §3 fastställs årsarbetstiden.

Den totala årsarbetstiden för lärare är:  
1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar.  
1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar.  
1 756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar. 

Årsarbetstiden har beräknats utifrån Villkorsavtalet fjärde kapitlet 6-7§§. 

Mer information

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}