info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Arbetstid

Lärare vid våra universitet och högskolor har årsarbetstid. Årsarbetstid tillämpas ofta när arbetstiden varierar mellan olika perioder under året. Årsarbetstiden ska framgå av ditt lokala arbetstidsavtal. 
 
I Villkorsavtalet bilaga 5 §3 fastställs årsarbetstiden.

Den totala årsarbetstiden för lärare är:  
1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar.  
1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar.  
1 756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar. 

Årsarbetstiden har beräknats utifrån Villkorsavtalet fjärde kapitlet 6-7§§. 

Mer information

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}