Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Arbetstid

Tips vid hög arbetsbelastning och övertid

För dig som känner att du arbetar för mycket 

 1. Prata med din chef
  Det är viktigt att du har en kontinuerlig dialog med din chef så att ni är överens om dina arbetsuppgifter. Det är viktigt att din tjänstgöringsplan är uppdaterad så den enkelt kan följas och säkerställa att din arbetsbelastning inte överskrider det ni kommit överens om och som regleras i avtal. Är det så att du tycker din arbetsbelastning är för hög och du inte hinner med måste du meddela detta så att du inte själv fattar ett beslut att du arbetar övertid. För hög arbetsbelastning är ett arbetsmiljöproblem och ska hanteras därefter. 
 2. Kontakta ditt skyddsombud
  Om du pratar med din chef men inte får gehör för att du anser att du arbetar för mycket är det viktigt att du så tidigt som möjligt vänder dig till ditt arbetsmiljöombud. Denne kan stötta dig genom att till exempel hänvisa chef till regler om psykosocial arbetsmiljö och arbetsbelastning. För hög arbetsbelastning är ett arbetsmiljöproblem och ska hanteras därefter. 
 3. Prata med facket
  Sista steget är att du kontaktar din lokala Saco-S-förening som kan se om arbetsgivaren bryter mot eventuella lokala eller centrala kollektivavtal. Följer arbetsgivaren din tjänstgöringsplan? Arbetar du mer än tillåten årsarbetstid? Vägrar arbetsgivaren betala ut konstaterad övertid? Om så är fallet kan det kanske din lokala Saco-S-förening behöver påkalla en förhandling för att komma tillrätta med dina problem. 

För dig som har blivit beordrad övertid 

 1. Se till att dokumentera din beordrade övertid
  Eftersom övertid bör vara beordrad och för att det inte ska uppstå tveksamheter om hur övertiden ska hanteras eller om det ens var övertid rekommenderar SULF att all övertid dokumenteras. Godkänn inte muntliga överenskommelser då det ur bevisläge blir svår för dig att åberopa. Kräv skriftlig dokumentation från behörig chef där det framgår att det extra arbete som du ska utföra ligger utanför din tjänsteplanering och är att betrakta som övertid. 
 2. Dialog med chefen
  Det är viktigt att du har en kontinuerligt med din chef så att ni är överens om dina arbetsuppgifter. Det är viktigt att din tjänstgöringsplan är uppdaterad så den enkelt kan följas och säkerställa att din arbetsbelastning inte överskrider det ni kommit överens om och som regleras i avtal. Är det så att du tycker din arbetsbelastning är för hög och du inte hinner med måste du meddela detta så att du inte själv fattar ett beslut att du arbetar övertid. För hög arbetsbelastning är ett arbetsmiljöproblem och ska hanteras därefter. 

Läs mer: Hög arbetsbelastning - återhämtning är nödvändig