Sök efter:

Helena Eklund Snäll

”En otroligt viktig kugge i back-stage-gänget.”

Grattis du har utsetts till högskolehjälte, hur känns det?

Först blev jag väldigt förvånad och överraskad, men nu när det har sjunkit in känner jag mig mycket hedrad och glad. Samtidigt som jag också känner mig ödmjuk inför ett så stort ord.

Varför är det viktigt att lyfta hjältar inom högskolan?

Det är en fin möjlighet att ge erkännande för arbetsinsatser som vanligtvis inte får så mycket uppmärksamhet. I mitt fall ser jag mig som representant för en stor skara kollegor som arbetar lite i det fördolda med att hjälpa universitets- och fakultetsledningarna att få det löpande arbetet att fungera och att uppfylla alla krav och förväntningar som lärosätena har på sig.

Hur har du bidragit/hur vill du bidra till att skapa förändring inom högskolevärlden?

Jag hoppas kunna bidra till att vi arbetar så resurseffektivt, nyttoinriktat och transparent som möjligt med komplicerade och arbetsintensiva processer, som till exempel kvalitetssäkring/-utveckling och anslagsfördelning. Och så vill jag arbeta för att öka förståelsen för de olika förutsättningar och drivkrafter som finns inom olika delar och nivåer av ett lärosäte.

Nominering

Jag skriver till Er för att nominera en ”doldis”, en person som under många år har gjort all skillnad i världen för många av oss, och för universitetet i stort, en administratör på central nivå, som verkligen förtjänar en eloge och mer, Helena Eklund Snäll.

Helena har arbetat på Sveriges lantbruksuniversitet i många år, som en otroligt viktig ”kugge” i ”back-stage-gänget” som arbetar med administrationen för Utbildningsnämndens arbete och speciellt med kvalitetssäkring av SLUs utbildningsverksamhet. Helenas ledning av kvalitetssäkringsarbetet krävde en buren diplomats kompetens, en vis strategs planeringsförmåga, och en genuint intresserad persons engagemang. Genom målmedvetet, tålmodigt och pedagogiskt arbete i stort och smått fick Helena ”alla med på tåget” i det arbete som är så oerhört centralt för SLUs utbildningsverksamhet. En presentation av kvalitetsarbetet finns öppet tillgänglig här.

Många duktiga forskare får erkännanden i publikationer. Duktiga lärare kan bli lärarexcellenta – men vi saknar ett system för att visa uppskattning för våra hjältar inom administration. Helena är en sådan hjälte, en klippa – som metodiskt samlar ihop information, sorterar den och delar med sig av analyser och underlag inför våra möten på ett föredömligt sätt. Hon ger oss förutsättningar att vara del av kvalitetsdialogen på ett väl insatt sätt.  Alla som har suttit i en nämnd eller styrelse vet skillnaden mellan situationen när ett underlag är väl genomarbetat och utskickat i tid och när det inte är det. Helena har inte bara varit den som samlar in data och analyserar det – hon har också presenterat förutsättningar för den kvalitetssäkringsprocess som alla måste vara del av. DET är imponerande – för i akademiska miljöer finns det många som vill göra saker på sitt eget sätt. Ryktet om Helenas målmedvetna kvalitetssäkringsarbete för SLU spred sig även till andra lärosäten – så hon har fått inspirera långt utanför eget lärosäte, vara högskolehjälte för andra lärosäten också, inte bara på SLU.

I september 2022 bytte Helena jobb – för att nu arbeta för NJ-fakulteten istället för att arbeta centralt för SLU (med Prorektor och kansliet). Detta till trots tar hon stafettpinnen när hennes ersättare får förhinder (på ett Utbildningsnämndsmöte). Hon är en klippa!