Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Henning Johansson

”För insatser inom pedagogik och lärande.”

Bild på Henning Johansson sittande på Kunskapens äpple.Grattis du har utsetts till högskolehjälte, hur känns det?

Det är ju väldigt stort måste jag säga. Jag har gjort så gott jag kunnat med både brister och förtjänster, roligt att någon utifrån sett det.

Varför är det viktigt att lyfta hjältar inom högskolan?

Det finns så många lärare som gör ett så bra jobb, men som aldrig får någon uppskattning.

Hur har du bidragit/hur vill du bidra till att skapa förändring inom högskolevärlden?

Med min kulturella bakgrund och mina rötter i Tornedalen så har jag inte ryggat för att folk kan tänka annorlunda än jag utan försökt sätta mig in i hur de tänker. Det är viktigt att det finns en koppling mellan forskning och verklighet. Resultaten måste nå fram till de som berörs. Människor kan inte äga sin kunskap om de inte kan omsätta den till sin egen situation.

Jag vill fortsätta hänga med i tiden och utveckla mitt tänkande.

Nominering

När det gäller relationen forskning-skola så introducerade han att den pedagogiska forskningen skulle inrikta sig på Lärandet och han etablerade Lärande som ett forskarutbildningsämne i Luleå och fick fram 20 doktorer i Lärande på fyra år!

Därefter fortsatte han på Högskolan i Jönköping och fick till stånd att en traditionell lärarutbildning kunde introducera egen forskning och forskarutbildning på det pedagogiska området, först genom ett internationellt samarbete med universitetet i Helsingfors och därefter som forskning i egen regi.