Sök efter:

Olle Bälter

"De viktigaste anledningarna är hans arbete med promenadseminarier, frågebaserat lärande, och hur han driver på den pedagogiska utvecklingen.”

Bild på Olle Bälter, KTH, Kungliga tekniska högskolan.Grattis du har utsetts till högskolehjälte, hur känns det?

Fantastiskt! Den säsongsvarierande arbetsbelastningen gör att det stundtals känns tungt, så det piggade verkligen upp i novembermörkret!

Varför är det viktigt att lyfta hjältar inom högskolan?

Det finns ju hjältar inom många områden som aldrig uppmärksammas, men utöver uppskattningen som de som uppmärksammas får, kan det ju även inspirera andra till att våga ta nya grepp när man ser att andra har klarat att åstadkomma förändring inom det som ofta är en konservativ verksamhet.

Hur har du bidragit/hur vill du bidra till att skapa förändring inom högskolevärlden?

Mitt mål har alltid varit att göra undervisning och lärande effektivare, intressantare och roligare. Det ena jag nu blivit uppmärksammad för är promenadseminarierna, som egentligen bygger på att vi digitaliserade förberedelserna för seminarier så att vi under seminarietiden kunde fokusera på diskussionerna, vilka blev mycket bättre än när vi satt inomhus. Det andra är det frågebaserade lärandet som ger studenterna en möjlighet att lära sig i egen takt. Lärarna samlar in data för att kunna fokusera lektionerna på det som studenterna har svårt för, vilket gör att lektionerna blir mycket mer interaktiva när studenterna kan tillräckligt för att kunna ställa frågor.

Nominering

De tre viktigaste anledningarna är hans arbete med promenadseminarier, frågebaserat lärande, och hur han driver på den pedagogiska utvecklingen och utöver detta är han även en mycket uppskattad kollega och lärare.

Promenadseminarier
Sedan 2014 har Olle bedrivit seminarier i promenadform. I början var han ensam, men med den positiva återkopplingen som kom från studenterna och med den forskningsstudie som han publicerade (Walking Outdoors during Seminars lmproved Perceived Seminar Quality and Sense of Well-Being among Participants) har många kollegor på KTH tagR efter, till gagn för både lärare och studenter. KTH har spelat in en video om promenadseminarierna och använt promenadseminarierna i reklam som ett argument varför man ska läsa masterprogram på KTH. Under pandemin var promenadseminarier en av de få gånger som studenter hade möjlighet att interagera smittsäkert med andra studenter. Promenadseminarier är numera ett stående gående inslag på Storträffarna (KTHs terminsvisa samling av lärare).

Frågebaserat lärande
Frågebaserat lärande är en metodik som bygger på att lärmaterialet fylls med insprängda formativa frågor som ger omedelbar konstruktiv återkoppling till studenterna. Det sista innebär att man utöver att man får reda på att svaret var rätt eller fel, även får veta varför svaret var fel och hur man ska tänka för att komma fram till de rätta svaret. Dessa svar, felaktiga som rätta, används både för att identifiera vad studenterna har svårt för att lära sig och vad som kan förbättras i materialet. Det första används under kursen i kombination med flippad undervisning (flipped classroom), det senare används efter kursen för att förbättra lärmaterialet.

Metodiken har utvecklats på Carnegie Mellan University (CMU) och Olle har sedan hans gästforskningsår 2015-16 arbetat enträget med att få till detta data-drivna lärande på KTH. Metodiken är uppskattad av både lärare och studenter, många studenter på KTH frågar efter mer OLI i fler kurser. De lärare som var kloka nog att ta till sig Olles budskap i tid hade en mycket bättre situation under pandemin eftersom de kunde använda en didaktik som var utvecklad för att fungera bra även på distans.

Pedagogisk utveckling
I juli var Olle inbjuden (som första externa talare någonsin) till CMUs Learnlab för att berätta om Olles vidareutveckling av CMUs metodik: rent frågebaserat lärande. Sedan januari 2022 samarbetar Olle med Arbetsförmedlingen(AF) för att utveckla och ge kurser för AFs anställda i digital kompetens med just denna KTH-förbättrade metodik. Med stöd från STINT höll Olles kollegor på CMU en online workshop för KTH hösten 2021 och höll även en fysisk workshop som är öppen för deltagare från andra högskolor och företag på KTH i oktober 2022.

Olles seminarier om data-drivet lärande har hållits även på Linköpings, Umeå och Luleås tekniska universitet, Gävle högskola och University of Macedonia. I ett projekt finansierat av Svenska Institutet har Olle tillsammans med kollegor på Mälardalens Universitet tagit fram en kurs i digitalt lärande, hälsolitteracitet, nutrition och hållbarhetsmålen som ges till nyckelpersoner i östafrika. Den har lett till ett samarbete med den Rwandiska regeringen om att införa metodiken på bred front i Rwanda.