Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Sanne Toivainen Eloff

"För att tillsammans med kollegan Anna ha startat en etikstrimma* med temat Right, wrong or in between".

Grattis du har utsetts till högskolehjälte, hur känns det?

Tack så mycket, det känns jätteroligt!

Varför är det viktigt att lyfta hjältar inom högskolan?

Jag har mycket vana med ideellt arbete och de flesta som har varit involverade i sådana aktiviteter vet att det stundvis kan kännas som att man lägger mycket tid, energi och arbete på något som inte ger det gensvar man tänkt sig. Därför tycker jag att det är jätteviktigt och roligt när fokus riktas mot de som engagerar sig utöver sina ordinarie uppgifter.

Hur har du bidragit/hur vill du bidra till att skapa förändring inom högskolevärlden?

Nyligen var jag och en doktorandkollega, Anna, på en föreläsning som berörde forskningsetik och vi började fundera på doktorandperspektiv och hur utsatt man stundvis kan bli som doktorand. Detta ledde till att vi startade en etikstrimma för kollegor för att lyfta perspektiv som kanske inte täcks under den vanliga undervisningen. Framför allt ville vi normalisera diskussioner kring forskningsetik och se till att det följer oss genom hela undervisningen, istället för att bara vara ett enskilt kurstillfälle. Dessa platser/forum för samtal tycker jag är väldigt viktiga och det är något som jag vill fortsätta främja inom högskolevärlden.

*En strimma är ett återkommande moment under utbildning.

Nominering

Tillsammans med doktorandkollegan Anna Asratian startade Sanne en etikstrimma för doktorander (och andra intresserade) där olika etiska dilemman diskuterades. Strimman startade våren 2022 med temat ”Right, wrong or in between” med allmänna diskussioner om etik, preklinisk forskning med försöksdjur och klinisk forskning. I början av hösten 2022 avslutades strimman med en paneldebatt tillsammans med Lars Sandman, Erica Mattelin och Sven Stafström på temat ”Forskning i kris och krig”.

Sanne och Anna har fått positiv feedback från personer på flera håll på Medicinska fakulteten och har även blivit tilldelade ett pris ”Excellent Inspirer” från Studentkåren Consensus och föreningen DOMFIL.