Sök efter:
Tidsbegränsad anställning

Anställd tillsvidare, dock längst till och med ett visst datum

Avtal för tidsbegränsade anställningar inom staten innehåller ofta formuleringen ”anställd tillsvidare, dock längst till och med” följt av sista anställningsdatumet. En sådan anställning kan sägas upp av både arbetsgivare och arbetstagare. Detta till skillnad från huvudregeln att en anställning som är tidsbegränsad inte går att sägas upp. Anställd tills vidare, dock längst till och med, är därför i praktiken en tidsbegränsad anställning.