info

Det går för tillfället inte att nå Akademikernas a-kassa via deras webbplats eller Mina sidor hos dem, mer information finns på akademikernasakassa.se. Det här påverkar också utbetalning från SULF:s inkomstförsäkring hos Folksam. Utbetalningen från inkomstförsäkringen sker en vecka efter att utbetalningen från a-kassan har genomförts.

Tidsbegränsad anställning

Enligt 5 a § LAS övergår en särskild visstidsanställning till tillsvidareanställning när en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren i särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod. Samma sak gäller när en arbetstagare varit anställd i en särskild visstidsanställning under sammanlagt mer än tolv månader under en period (som inte är begränsad till fem år) då arbetstagaren haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning och anställningarna har följt på varandra. För att anställningarna ska anses ha följt på varandra får uppehållet dem emellan inte vara längre än sex månader.

Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Det är bara anställningstid hänförlig till antingen särskild visstidsanställning eller vikariat som tillgodoräknas vid övergång till tillsvidareanställning. Man kan inte lägga ihop anställningstid i särskild visstidsanställning och vikariat och man kan inte heller tillgodoräkna sig anställningstid i andra typer av tidsbegränsade anställningar.

Läs mer här.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}