Tidsbegränsad anställning

Kollektivavtalet tillåter tidsbegränsad anställning som postdoktor. En tidsbegränsad anställning ska utlysas och är i normalfallet på heltid och i två år. Anställningen får dock förlängas om det finns särskilda skäl som exempelvis ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Med postdoktor i kollektivavtalet avses en arbetstagare som anställts i huvudsak för forskning och som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång, om det inte finns särskilda skäl för annat.

Om du anställs på denna tidsbegränsningsgrund står det ofta KA Postdoktor eller Central KA. Bortsett från grunden för tidsbegränsningen omfattas anställningen av reglerna i LAS.

Mer information

På Arbetsgivarverkets webbplats kan du ladda ned och läsa hela avtalet.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}