Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Tidsbegränsad anställning

Postdoktor - en anställning med grund i kollektivavtal

Kollektivavtalet tillåter tidsbegränsad anställning som postdoktor. En tidsbegränsad anställning ska utlysas och är i normalfallet på heltid och ska vara i minst två år och högst tre år. Anställningen får dock förlängas utöver det om det finns särskilda skäl som exempelvis ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Med postdoktor i kollektivavtalet avses en arbetstagare som anställts i huvudsak för forskning och som senast vid tidpunkten för anställningsbeslutet avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång, om det inte finns särskilda skäl för annat.

Om du anställs på denna tidsbegränsningsgrund står det ofta KA Postdoktor eller Central KA.

Mer information

På Arbetsgivarverkets webbplats kan du ladda ned och läsa hela avtalet.