Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

KI: Vad gör facket för dig?

Medlemsmöte på Karolinska institutet:
Sanna Wolk (förbundsordförande), Mikael Brisslert (ombudsman) och SULF-KI träffar medlemmar på Karolinska institutet i Solna den 25 april. Vi ses på Widerströmska utställningsytan.