Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Lönestatistik och Saco Lönesök

Inför ett lönesättande samtal är det bra att orientera sig i hur relevant lönestatistik ser ut.

SULF:s lönestatistik

Varje år sammanställer SULF relevant lönestatistik för doktorander med tjänst, postdok, forskarassistenter, adjunkter, lektorer och professorer inom det statliga avtalsområdet.

Saco Lönesök

Med Saco Lönesök har du tillgång till unik yrkesspecifik lönestatistik. Här kan du hitta medellöner och uppgifter om lönespridning för olika åldersgrupper, examensår, utbildningar, arbetsmarknadssektor med mera. Du som är medlem i SULF och statligt anställd hittar den mest relevanta statistiken under fliken ”Löner från arbetsgivare”.

Logga in för att se statistiken

Lönestatistiken är tillgänglig för alla medlemmar på Mina sidor, logga in här.

Om du inte hunnit bli medlem är det enkelt att fylla i ansökan här.