Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Nyheter för dig som fyller 65

Nyhet

Från och med 2023 kan du som fyller 65 år fortsätta vara medlem i a-kassan och få arbetslöshetsersättning fram till du fyller 66 år. Mer information om det här hittar du på Akademikernas a-kassas hemsida. Ditt medlemskap fortsätter automatiskt att gälla om du inte själv väljer att avsluta det.

SULF:s inkomstförsäkring

I samband med detta ändras även villkoren i SULF:s inkomstförsäkring på motsvarande sätt vilket gör det möjligt att få kompletterande ersättning från försäkringen efter att du fyllt 65 år om du uppbär inkomstrelaterad ersättning från a-kassan. Mer information om inkomstförsäkringen hittar du här.

Omställningsavtalet

Även villkoren i omställningsavtalet ändras vilket gör att kompletterande ersättning från Trygghetsstiftelsen även här kan utgå fram till 66 år om villkoren i avtalet är uppfyllda. Här hittar du mer information om omställningsavtalet.

Fler nyheter