Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:
Pension

Löneväxling för dig som arbetar statligt

Enligt det statliga pensionsavtalet PA16 kan din arbetsgivare sätta av extra pensionspremier till din framtida tjänstepension, så kallad löneväxling. För att kunna löneväxla behöver du teckna en enskild överenskommelse med arbetsgivaren. Löneväxling innebär oftast att du avstår en del av din bruttolön varje månad till förmån för extra pensionsinbetalning, men det går även att komma överens om att göra en extra avsättning till pension utan att avstå en del av lönen. Löneväxling kan under vissa förutsättningar vara en bra form av extra pensionssparande eftersom du inte betalar skatt på beloppet. Pengarna placeras hos den pensionsförvaltare du valt för den valbara delen av tjänstepensionen. Om du inte gjort något eget val placeras pengarna hos Kåpan pensioner (Kåpan valbar).

Innan du bestämmer dig för att löneväxla behöver du ta ställning till detta:

  • Löneväxling är endast förmånligt för delar av bruttolön som ligger över 8,07 inkomstbasbelopp. År 2024 motsvarar det en månadslön på cirka 51 200 kronor. För att inte din allmänna pension ska drabbas negativt, behöver du ha en lön som överstiger detta belopp efter löneväxling.
  • Vissa kollektivavtalade förmåner kan påverkas negativt. Det gäller till exempel lönetillägg vid sjukdom och föräldraledighet. Om du skulle behöva vara ledig en längre period pga. sjukdom eller föräldraledighet, bör du se till att löneväxlingen avbryts.
  • Från den 1 januari 2024 har alla Saco-S medlemmar (där ingår du som är SULF-medlem) möjlighet att teckna enskild överenskommelse om extra avsättning till pension (löneväxling) så länge anställningen fortgår, dock längst till och med kalendermånaden innan den månad du fyller 69 år. Det gäller både de som tillhör avdelning 1 och avdelning 2.
    • Övergångsvis behöver du som tillhör avdelning 2 (född före 1988) och redan har en sådan överenskommelse träffa en ny sådan när du fyller 65 eller 67 år. Framöver kommer en ingången överenskommelse att gälla fram tills du fyller 69 år om den inte sägs upp.
  • Uttag av den valbara delen kan göras för en period om minst 10 år. Läs mer hos Statens tjänstepensionsverk, SPV.

Förutom löneväxling finns det också möjlighet att växla värdet av semesterdagar mot pension. Detta kan göras oberoende av vilken lön du har, då det inte påverkar månadslönen eller lönebaserade förmåner. En semesterdag är värd 5,09 procent av din månadslön, inklusive semestertillägg.

Kontakta personalavdelningen/HR-avdelningen hos din arbetsgivare för mer information om hur löneväxling hanteras där.

Mer information

Läs mer i Saco-S broschyr Enskild överenskommelse.