Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Pension

Resurser för dig som vill veta mer om pension

För dig som vill läsa mer och fördjupa dig i avtalstexter har vi sammanställt denna länksamling.

Om tjänstepension för statlig anställda (PA16)

Om tjänstepension för privatanställda tjänstemän (ITP)

Om tjänstepension för anställda inom kommun och landsting (KAP-KL och AKAP-KL)

Pensionsavtal

  • För statligt anställda födda 1942 eller senare:
  • Pensionsavtalet PA16
  • För statligt anställda födda före 1942 (även den som lämnat sin anställning före 2003) (även för de som ej varit statligt anställda efter 2002)
  • ITP-avtalet för privatanställda tjänstemän kan laddas ned här: Avtal om ITP och TGL
  • För anställda inom kommun och landsting, antingen KAP-KL eller AKAP-KL

Skrivet om pension

  • Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln: Sacoskrift (finns ej digitalt): Gunnar Wetterberg, tidigare samhällspolitisk chef på Saco och Harald Mårtensson Sacos pensionsexpert har givit ut skriften ”Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln”.
  • Din tjänstepension Saco-S: har tagit fram foldern Din tjänstepension med tips och råd inför pensionen.
  • Föräldraledighet och den framtida pensionen. Pensionsguide! Nio tips inför föräldraledigheten

Externa resurser

Ordlista och språkguide
Pensionsorden är en gemensam ordlista/språkguide som hela pensionsbranschen tagit fram.