Pension

Stipendier inte pensionsgrundande

Stipendietid är inte pensionsgrundande till skillnad från den tid som du innehar anställning. En uppskattning är att din framtida pensionen blir cirka 2,5 procent lägre för varje år du har stipendium i stället för en anställning med kollektivavtal. Om du överväger att ta ett stipendium så bör du tänka på att själv spara för din framtida pension.