info

Det går för tillfället inte att nå Akademikernas a-kassa via deras webbplats eller Mina sidor hos dem, mer information finns på akademikernasakassa.se. Det här påverkar också utbetalning från SULF:s inkomstförsäkring hos Folksam. Utbetalningen från inkomstförsäkringen sker en vecka efter att utbetalningen från a-kassan har genomförts.

Pension
Pensionens-olika-delar

Din pension består av tre huvuddelar; den allmänna pensionen, den kollektivavtalade tjänstepensionen och eventuellt eget privat pensionssparande. Eget privat sparande kommer inte beröras närmare här.

Både den allmänna pensionen och tjänstepensionen betalas in av arbetsgivaren i samband med löneutbetalningen.

Allmän pension

Den allmänna pensionen beräknas på dina inkomster vanligtvis inkomst från anställningar men också inkomster från arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning. Stipendier är inte pensionsgrundande.

Den allmänna pensionen har två delar: inkomstpension och premiepension. Premiepensionen som utgör den mindre av de två delarna placeras i fonder och du har själv möjlighet att göra fondval. För mer information om detta se Fondkollen och Pensionsmyndighetens hemsida.

Tjänstepension

För att kunna få tjänstepension måste du vara anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtal. Det är endast anställda som har möjlighet att tjäna in tjänstepension. Om du har stipendium saknar du anställning och tjänar därför inte in tjänstepension.

Som statligt anställd omfattas du av det statliga tjänstepensionsavtalet PA16. Om du är född före 1988 består din tjänstepension av tre delar: förmånsbestämd ålderspension (gäller om du är född före 1973 eller är född senare och har en lön över en viss nivå), Kåpan Tjänste och den valbara delen. Du har möjlighet att själv bestämma hur den valbara delen ska placeras.

För dig som är född 1988 eller senare består din statliga tjänstepension av tre delar: den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex. Du har möjlighet att själv bestämma hur den valbara delen ska placeras.

Oavsett ditt födelseår ingår i den statliga tjänstepensionen även sjukpension som du erhåller när du är sjuk. Dessutom kan en ersättning betalas ut till dina efterlevande om du avlider.

Nya regler för tjänstepensionens valbara del

Från 1 oktober 2020 införs nya regler för utbetalning av den valbara delen av den statliga tjänstepensionen. De nya reglerna innebär ökad flexibilitet vad gäller uttag av pensionen och att man du själv måste ansöka om att få den utbetalad. Om du har en enskild överenskommelse med din arbetsgivare om extra avsättning till pension (löneväxling) hamnar dina extra pensionsavsättningar i den valbara delen vilket gör att denna överenskommelse möter ett önskemål från våra medlemmar om större valfrihet. Läs mer på Statens tjänstepensionsverks webbplats.

Det här gäller från 1 oktober 2020
De nya reglerna gäller om du vill att pengarna börjar betalas ut 1 oktober eller senare.

  • Du behöver själv ansöka om att den valbara delen ska betalas ut. Det gör du hos den försäkringsgivare du valt. Om du inte ansöker betalas den ut automatiskt livet ut när du fyller 71 år. Från 2023 höjs den åldern till 72 år.
  • Du kan ta ut den livet ut eller under en begränsad tid, som minst 10 år.

Din framtida pension?

Det är aldrig för tidigt att börja planera för sin framtida pension och inom högskolevärlden är det viktigt att beakta hur olika finansieringsformer, exempelvis stipendier, påverkar den framtida pensionen. För information om prognosen för din pension logga in på minpension.se. Har du frågor kring din tjänstepension rekommenderas en kontakt med SPV och kring in allmänna pension med Pensionsmyndigheten.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}