Pension

Pension - en översikt

Pensionens-olika-delar

Din pension består av tre huvuddelar; den allmänna pensionen, den kollektivavtalade tjänstepensionen och eventuellt eget privat pensionssparande. Eget privat sparande kommer inte beröras närmare här.

Både den allmänna pensionen och tjänstepensionen betalas in av arbetsgivaren i samband med löneutbetalningen.

Allmän pension

Den allmänna pensionen beräknas på dina inkomster vanligtvis inkomst från anställningar men också inkomster från arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning. Stipendier är inte pensionsgrundande.

Den allmänna pensionen har två delar: inkomstpension och premiepension. Premiepensionen som utgör den mindre av de två delarna placeras i fonder och du har själv möjlighet att göra fondval. För mer information om detta se Fondkollen och Pensionsmyndighetens hemsida.

Tjänstepension

För att kunna få tjänstepension måste du vara anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtal. Det är endast anställda som har möjlighet att tjäna in tjänstepension. Om du har stipendium saknar du anställning och tjänar därför inte in tjänstepension.

Statligt anställd

Som statligt anställd omfattas du av det statliga tjänstepensionsavtalet PA16. Om du är född före 1988 består din tjänstepension av tre delar: förmånsbestämd ålderspension (gäller om du är född före 1973 eller är född senare och har en lön över en viss nivå), Kåpan Tjänste och den valbara delen. Du har möjlighet att själv bestämma hur den valbara delen ska placeras.

För dig som är född 1988 eller senare består din statliga tjänstepension av tre delar: den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex. Du har möjlighet att själv bestämma hur den valbara delen ska placeras.

Oavsett ditt födelseår ingår i den statliga tjänstepensionen även sjukpension som du erhåller när du är sjuk. Dessutom kan en ersättning betalas ut till dina efterlevande om du avlider.

Mer information hittar du på Statens tjänstepensionsverks webbplats. På deras webbplats kan du också se hur mycket pension arbetsgivaren betalar in varje månad (gäller för statligt anställda).

Regler för tjänstepensionens valbara del

Om du har en enskild överenskommelse med din arbetsgivare om extra avsättning till pension (löneväxling) hamnar dina extra pensionsavsättningar i den valbara delen. Läs mer på Statens tjänstepensionsverks webbplats.

  • Du behöver själv ansöka om att den valbara delen ska betalas ut. Det gör du hos den försäkringsgivare du valt. Om du inte ansöker betalas den ut automatiskt livet ut när du fyller 72 år.
  • Du kan ta ut den livet ut eller under en begränsad tid, som minst 10 år.

Nytt pensionsavtal för dig som är född före 1988

Saco-S (där SULF ingår) har träffat en överenskommelse med Arbetsgivarverket om förbättringar i pensionsavtalet PA-16 som gäller inom det statliga avtalsområdet. I avtalsområdet ingår alla statliga lärosäten samt Chalmers och Högskolan i Jönköping. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2024. Här hittar du mer information.

Anställd i kommun eller region

För dig som jobbar inom kommun eller region finns information om pension på Sveriges kommuner och regioners webbplats.

Anställd inom privat sektor

Om du jobbar som tjänsteman inom privat sektor så hittar du information om pension på avtalat.se. OBS! För att omfattas av avtalet så måste arbetsplatsen du jobbar på ha kollektivavtal.

Din framtida pension?

Det är aldrig för tidigt att börja planera för sin framtida pension och inom högskolevärlden är det viktigt att beakta hur olika finansieringsformer, exempelvis stipendier, påverkar den framtida pensionen. För information om prognosen för din pension logga in på minpension.se. Har du frågor kring din tjänstepension rekommenderas en kontakt med SPV och kring in allmänna pension med Pensionsmyndigheten.