info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.


Fritt sökande efter ny kunskap

SULF:s kongress 2021 har Fritt sökande efter ny kunskap som tema. Akademin är ofta en av de första måltavlorna för politiker med svaga demokratiska grundvärden. Vi ser just nu konkreta hot mot den akademiska friheten i vår omvärld och det är extra angeläget att vi är uppmärksamma och värnar det fria sökandet efter ny kunskap i Sverige. Sverige kan och bör agera som en förebild där en fri akademi är en av grundpelarna i demokratin. Men även i Sverige ser vi hot mot den akademiska friheten, framförallt i form av otrygga anställningar, forskningsfinansieringssystemet och svagt lagskydd.

Läs mer om kongressen här.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}