Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Webinar regarding the enquiry about migration rules for doctoral candidates and researchers

webinarium

The government has decided to start an enquiry with the goal to improve the conditions for doctoral candidates and researchers when it comes to the migration rules. The enquiry should be delivered to the government latest December 9th.

In this webinar SULF will tell you more about the enquiry and the directives that they should follow. We will also explain the process that follows after the enquiry has been delivered.

We also want to know which problems you are experiencing and which the enquiry needs to address.

Date: Monday April 15
Time: 11.30-12.30
Registration: please register here, a link to the webinar will be sent after registration.

Welcome!

More information

Read more about the enquiry (in Swedish).