Allt färre svenska studenter väljer att läsa forskarutbildningen, och många utländska doktorander i Sverige lämnar landet direkt efter examen. Påverkar…
Nyhet
3 maj 2022
Under våren har ett nytt avtal för lön, villkor och omställning för anställda inom Svenska kyrkan förhandlats. Efter att arbetsgivarna…
Nyhet
2 maj 2022
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, framhåller i sin senaste rapport att det är ovanligt med stapling av tidsbegränsade anställningar! Få universitetsanställda känner igen…
Ledare i Universitetsläraren
2 maj 2022
SULF har drivit en tvist gentemot KTH i Arbetsdomstolen. SULF har i målet framfört att KTH:s agerande mot vår medlem…
Nyhet
21 april 2022
Ett utökat skydd mot diskriminering, SOU 2021:94 Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) lämnar härmed sitt yttrande över ovanstående remiss. SULF…
Remissvar
19 april 2022
SULF:s rapport Med ljuset på jämställdhet: när osäkerheten överskuggar allt omnämns i debattartikel i Publikt: ”Dagens system för att värdera…
SULF i medierna
14 april 2022
SULF:s Sanna Wolk och Karin Åmossa kräver i en debattartikel att regeringen ska grundlagsskydda den högre utbildningen. Läs debattartikeln Obekväma…
SULF i medierna
14 april 2022
Universitetskanslersämbetet har nyligen publicerat en rapport om stapling av tidsbegränsade anställningar inom akademin. I rapporten definieras stapling som ”tidsbegränsade anställningar…
Nyhet
11 april 2022
Sanna Wolk deltog den 7 april i digitala samtalet Hur kan EU driva på för akademisk frihet och demokrati? Samtalet…
Nyhet
7 april 2022
Vetenskapsrådet har på en webbsida samlat svenska lärosätens och forskningsfinansiärers stödinsatser till forskare och doktorander från Ukraina. Här hittar du…
Nyhet
5 april 2022
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}