Förbundet har drygt 25 anställda, varav ett 20-tal vid förbundskansliet i Gamla stan i Stockholm. Ditt uppdrag Du ansvarar för…
Nyhet
24 augusti 2022
En viktig fråga SULF lyfte fram på mötet rörde handläggningstiderna hos Migrationsverket. Enligt den statistik som redovisades har handläggningstiden för…
Nyhet
11 augusti 2022
”En ny rapport, från Göteborgs Universitet i samarbete med SULF visar att fyra av tio högskolelärare och forskare blivit utsatta…
SULF i medierna
8 augusti 2022
Svårigheterna att få uppehållstillstånd gör att utländska doktorander och forskare väljer andra länder än Sverige. Ett stort problem är Migrationsverkets…
Nyhet
4 augusti 2022
SULF nämns i ledare i Svenska Dagbladet: ”Universitetslärarnas och forskarnas fackliga organisation SULF har identifierat ytterligare snubbeltrådar som skulle behöva rensas bort…
SULF i medierna
17 juli 2022
Den första omfattande och breda studien om trakasserier inom högskolesektorn tyder på att det är vanligt att forskare och lärare…
SULF i medierna
6 juli 2022
Den allra första enkätstudien om hat och hot inom akademin i Sverige visar att fyra av tio forskare och universitetslärare har…
SULF i medierna
4 juli 2022
Problem med hot och trakasserier mot forskare och universitetslärare i Sverige har för första gången kartlagts. Vanligast är hotfulla mejl,…
Rapport
4 juli 2022
Den 1 oktober 2022 förändras lagen om anställningsskydd, LAS. Om du arbetat minst åtta år på arbetsmarknaden har du rätt…
Nyhet
28 juni 2022
Idag på morgonen presenterade UKÄ sin årsrapport för högskolan. Som vanligt var det intressant och nyttig information som ger en…
Nyhet
14 juni 2022
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}