info

Medlemsrådgivningens telefontider vecka 11 och 12: måndag 9.00-11.30, onsdag 12.30-15.00 och fredag 9.00-11.30. Snabbaste sättet att kontakta oss är via mejl, radgivning@sulf.se.

SULF.se /Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

SULF avstyrker merparten av utredningens förslag. Här vill vi bland annat framhålla förslagen om undanröjande av anställningsbeslut, förslaget om att…
Remissvar
20 september 2022
Arbetsgivarverket verkar vilja riva upp systemet med årsarbetstid. Inför avtalsförhandlingarna hösten 2020 yrkade Arbetsgivarverket att de särskilda arbetstidsbestämmelserna i det…
Ledare i Universitetsläraren
12 september 2022
Vi efterlyser personer som stöttat arbetet med förändring till det bättre i högskolevärlden. Det kan vara en kollega som gjort…
Nyhet
12 september 2022
Just nu får alla medlemmar möjligheten att prenumerera på Chefstidningen för halva priset, 39 kronor i månaden. Chefstidningen skriver om…
Nyhet
9 september 2022
SULF söker dig som genom ett brett och genomtänkt kommunikationsarbete vill vara med och rekrytera några av landets viktigaste yrkesgrupper…
Nyhet
2 september 2022
EU-kommissionen har till den svenska regeringen kommit med ett förslag till reviderat direktiv gällande status som varaktigt bosatt inom unionen.…
Nyhet
24 augusti 2022
Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, har via Saco fått tillfälle att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till ett reviderat direktiv…
Remissvar
24 augusti 2022
En viktig fråga SULF lyfte fram på mötet rörde handläggningstiderna hos Migrationsverket. Enligt den statistik som redovisades har handläggningstiden för…
Nyhet
11 augusti 2022
”En ny rapport, från Göteborgs Universitet i samarbete med SULF visar att fyra av tio högskolelärare och forskare blivit utsatta…
SULF i medierna
8 augusti 2022
Svårigheterna att få uppehållstillstånd gör att utländska doktorander och forskare väljer andra länder än Sverige. Ett stort problem är Migrationsverkets…
Nyhet
4 augusti 2022
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?