Sök efter:

Nyhetsarkiv

Tar ställning mot regeringens förslag – nu hyllas organisationerna

SULF nämns i Resumés artikel Tar ställning mot regeringens förslag – nu hyllas organisationerna
SULF i medierna
5 september 2023

Regeringen utreder säkerhetskompetens i högskolestyrelser

Nu har regeringen tillsatt en utredning för att utreda hur högskolestyrelsernas säkerhetskompetens kan öka. I uppdraget ingår att utreda vilken…
Nyhet
5 september 2023

SULF välkomnar utredning om etikprövningslagen

Regeringen har idag tillsatt en utredning av etikprövningslagen. Utredningen är mycket efterlängtad av forskarvärlden och direktiven visar att regeringen hörsammat…
Nyhet
31 augusti 2023

Migrationsöverdomstolen prövar försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd

Migrationsöverdomstolen har precis före sommaren beviljat prövningstillstånd i frågan om försörjningskravet för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Ärendet gäller en doktorand…
Nyhet
21 augusti 2023

Regeringen tillsätter utredning om socionomutbildningen

Nu tillsätter regeringen en utredning om socionomutbildningen i enighet med Tidöavtalet. SULF kommer att följa frågan noga. Så här skrev…
Nyhet
18 augusti 2023

Ministerns löfte till forskarna: Nya regler för etikprövning

Paulina Rajkowska, tidigare ordförande i SULF:s doktorandförening: regelverket skapar osäkerhet hos forskare. Men det hindrar också att de etiska frågeställningar…
SULF i medierna
5 augusti 2023

Det här gjorde vi 2022

Under 2022 flyttade SULF fram positionerna. Vi träffade politiker, skrev debattartiklar och lanserade rapporter. Vi genomförde föreläsningar och seminarier, vi…
Nyhet
27 juni 2023

Akademisk obundenhet

SULF:s förbundsordförande Sanna Wolk citeras i artikel om akademisk frihet i Signum, nr 5/23: Akademisk obundenhet
SULF i medierna
26 juni 2023

Saco-S fokuserar på kompetensförsörjning inom staten

Saco-S, där SULF ingår, har idag överlämnat yrkandena inför höstens avtalsförhandlingar med Arbetsgivarverket. Vi fokuserar övergripande på hur staten ska…
Nyhet
21 juni 2023

SULF kommenterar UKÄ:s årsrapport

Universitetskanslersämbetet har för 40:e året i rad presenterat sin årsrapport. Få andra organisationer kan skryta med att deras årsrapporter är…
Nyhet
15 juni 2023