info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

SULF kräver att riksdags­politikerna omgående gör ett omtag vad gäller högkvalificerade personers möjlighet att stanna i Sverige. Därmed kan de…
Nyhet
10 september 2021
Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) lämnar härmed sitt yttrande över på ovanstående remiss, daterad 2021-06-08. Vårt svar begränsar sig till…
Remissvar
8 september 2021
Den 20 juli 2021 trädde en ny utlänningslag i kraft. Denna lag medför nya krav på permanent uppehållstillstånd som bland…
Nyhet
6 september 2021
DN:s ledare refererar till SULF: ”När den nya utlänningslagen röstades igenom i riksdagen i somras höjdes över en natt kraven…
SULF i medierna
5 september 2021
On 22 June, the Swedish parliament approved amendments to the Aliens Act. These came into force on 20 July. For…
Nyhet
3 september 2021
SULF har skrivit på en begäran till europeiska regeringar och EU om att omgående agera för att trygga säkerheten för…
Nyhet
31 augusti 2021
”De nya kraven för permanent uppehållstillstånd saboterar Sveriges strävan efter att vara en kunskapsbaserad nation – och är ett svek…
SULF i medierna
25 augusti 2021
Det nya försörjnings­kravet för uppehålls­tillstånd är mycket illa anpassat till doktoranders och forskares situation. Vi riskerar en flykt av högkvalificerade…
SULF i medierna
24 augusti 2021
SULF:s doktorandförening är mycket kritisk till den nya utlänningslagen i en debattartikel (finns enbart på engelska) i The Local: OPINION:…
SULF i medierna
20 augusti 2021
Den 22 juni beslutade riksdagen om förändringar i utlänningslagen som trädde i kraft den 20 juli.  Lagändringen innebär för forskare och…
Nyhet
18 augusti 2021
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}