Sök efter:

Överenskommelse kring distansarbete från utlandet

Nyhet

Saco-S och Arbetsgivarverket har slutit en överenskommelse om att de statliga kollektivavtalen i vissa fall gäller för distansarbete från utlandet. Det handlar dels om den som dagpendlar från ett närliggande land (Danmark, Finland eller Norge) och dels vid tillfälligt distansarbete (en till två veckor) från en plats inom EU/EES.

Observera dock att distansarbete precis som i Sverige förutsätter en överenskommelse med arbetsgivaren och att det vid distansarbete utomlands finns anledning att undersöka ett andra frågor som inte aktualiseras vid distansarbete i Sverige såsom vissa försäkringsfrågor, skattefrågor samt huruvida den andra staten har synpunkter på att en statsanställd i Sverige utför arbete på dess territorium. För icke EU/EES-medborgare kan även frågor om arbetstillstånd i annan medlemsstat uppkomma. Detta är frågor som du och din arbetsgivare behöver klara ut innan distansarbete från utlandet utförs. Arbetsgivarverket har satt samman en vägledning för statliga arbetsgivare som kan användas som en lathund vid en genomgång av sådana frågor.

Läs mer på:

Fler nyheter