Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Nyhetsarkiv

Nytt avtal klart för statlig sektor

Saco-S, där SULF ingår, har träffat en överenskommelse med Arbetsgivarverket om förändringar i anställningsvillkoren. Den viktigaste nyheten för SULF:s medlemmar…
Nyhet
2 oktober 2023

Arbetsgivaren ska agera vid hot och trakasserier

Att trakasserier, hot och hat mot universitetslärare blivit vanligare på våra lärosäten uppmärksammade SULF under 2022 i delrapporten Hot och hat…
Nyhet
22 september 2023

Security vs openness: Towards responsible internationalisation

“We note that the mandate makes the point that the basic task of universities and university colleges in a democratic…
SULF i medierna
22 september 2023

Neddragningar på anslagen till lärosätena

SULF:s Jon Stenbeck kommenterar budgeten på Altinget: Neddragningar på anslagen till lärosätena (låst artikel)
SULF i medierna
20 september 2023

Vem vill bli forskare? Vi behöver stärka forskaryrkets attraktivitet

Unga lockas inte av forskningskarriären samtidigt som allmänhetens förtroende för forskare vid universitet och högskolor är rekordstort. Enligt föreningen Vetenskap…
Ledare i Universitetsläraren
18 september 2023

Budgetsatsning på ingenjörsutbildningar är på tok för låg

Enligt Sveriges radio ska mer pengar vässa ingenjörsutbildningar. Förslaget innebär att ersättningen för studenter inom naturvetenskap och teknik ökar med…
Nyhet
7 september 2023

Tar ställning mot regeringens förslag – nu hyllas organisationerna

SULF nämns i Resumés artikel Tar ställning mot regeringens förslag – nu hyllas organisationerna
SULF i medierna
5 september 2023

Regeringen utreder säkerhetskompetens i högskolestyrelser

Nu har regeringen tillsatt en utredning för att utreda hur högskolestyrelsernas säkerhetskompetens kan öka. I uppdraget ingår att utreda vilken…
Nyhet
5 september 2023

SULF välkomnar utredning om etikprövningslagen

Regeringen har idag tillsatt en utredning av etikprövningslagen. Utredningen är mycket efterlängtad av forskarvärlden och direktiven visar att regeringen hörsammat…
Nyhet
31 augusti 2023

Migrationsöverdomstolen prövar försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd

Migrationsöverdomstolen har precis före sommaren beviljat prövningstillstånd i frågan om försörjningskravet för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Ärendet gäller en doktorand…
Nyhet
21 augusti 2023