Sök efter:

Nya regler för arbetskraftsinvandring föreslås

Nyhet

En utredning som bland annat handlar om nya regler för arbetskraftsinvandring (SOU 2024:15) har presenterats. SULF välkomnar några av de förslag som kommer att förbättra villkoren för de som innehar uppehållstillstånd för forskarstudier eller för forskning.

I samband med att utredningen släpptes hamnade fokus på de mer problematiska delarna som rör införande av ett högt lönegolv för arbetskraftsinvandring. Här finns det anledning att vara kritisk bland annat för att sådana förslag innebär en politisk inbladning i parternas ansvar för lönerna på svensk arbetsmarknad. Införandet av lönegolvet kommer dock inte att direkt påverka de som har eller ansöker om uppehållstillstånd för forskarstudier eller för forskning även om man har en anställning. Detta då det regelverk som här gäller skiljer sig från de som gäller personer som får andra arbeten.

En del av utredningen som hamnat mer i skymundan rör hur högkvalificerade personer från länder utanför EU/EES ska lockas till Sverige och vilja stanna kvar här. Inom ramen för detta uppdrag har utredningen lagt fram tre förslag som är positiva för SULF:s berörda medlemmar.

Det handlar om följande:

  • Utredningen föreslår att det ska bli möjligt för en förälder som har uppehållstillstånd för bland annat forskning och får barn som föds i Sverige att ansöka om uppehållstillstånd för barnet utan att först lämna Sverige och lämna in en ansökan för barnet från utlandet
  • Vidare föreslås att den som efter avslutade studier eller avslutad forskning får ett uppehållstillstånd för att under ett år söka arbete i Sverige ska kunna få ett uppehållstillstånd för forskning eller för forskarstudier utan att först lämna Sverige och lämna in en ansökan från utlandet
  • Utredningen föreslår också att den som har ett uppehållstillstånd för studier, för forskning eller för att söka arbete efter en avslutade studier eller avslutad forskning inte ska behöva uppfylla den nya höga lönetröskeln på (för närvarande) 34 200 kronor per månad om man söker ett arbetstillstånd under den tid man har ett något av de uppehållstillstånd som nämns ovan

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2025.

– SULF har till utredningen framfört en rad problem som drabbar våra medlemsgrupper och vi är glada för att de tagit till sig detta och lägger fram förslag som löser några av problemen. Givet de direktiv utredningen haft att förhålla sig till får det ses som ett gott resultat, men med tanke att de två förstnämnda förslagen ovan torde vara okomplicerade att genomföra och tillämpa så hoppas SULF att de kan ges ett tidigare ikraftträdande än 1 juni 2025 säger Robert Andersson förhandlingschef på SULF.

– Även om dessa förslag är ett steg framåt återstår flera andra problem som hämmar Sveriges förmåga att attrahera och behålla doktorander och forskare att lösa och det handlar till stor del om villkoren för dessa grupper att få permanent uppehållstillstånd. Vi anser därför att det är hög tid för regeringen att äntligen tillsätta den utlovade utredningen som ska fokusera på villkoren för våra berörda medlemmar, fortsätter Robert Andersson,

Fler nyheter