Sök efter:

Glädjande nyhet om permanent uppehållstillstånd

Nyhet

SULF har fått en glädjande nyhet vad gäller försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen har slagit fast att Migrationsverkets ställningstagande om att det krävs ett anställningsavtal som varar i 18 månader inte kan tillämpas utan att man ska göra en bedömning i det enskilda fallet och att begreppet ”viss varaktighet” vad gäller försörjning inte kan ges en annan innebörd än vad som gäller i andra situationer inom migrationslagstiftningen och där har domstolen sedan tidigare angett att 12 månaders förväntad försörjning räcker.

Det aktuella fallet gäller en doktorand där man enligt domstolen inte kan ifrågasätta att anställningen kommer att förlängas varför permanent uppehållstillstånd beviljades trots att det gällande anställningsavtalet var kortare än 12 månader.

Mer information

Här kan du läsa hela domen.

Artikel på Universitetslärarens webbplats.

Fler nyheter