info

Medlemsrådgivningens telefontider vecka 11 och 12: måndag 9.00-11.30, onsdag 12.30-15.00 och fredag 9.00-11.30. Snabbaste sättet att kontakta oss är via mejl, radgivning@sulf.se.

Arbetstid

Samverkansuppgiften

Samverkan är lärosätets ansvar och tillhör universitetslärarnas arbetsuppgifter. Det arbetet ska, som allt annat arbete, göras på betald arbetstid och det ska finns tid för det i tjänsten. Finns det inte tid i tjänsten att tacka ja till förfrågningar från det omgivande samhället så finns inte förutsättningar att uppfylla samverkansansvaret och det är i grunden lärosätets problem och inte den enskilde lärarens. Den som vill föreläsa gratis på sin fritid har all rätt att göra det, men då är det fritid och inte alls en del av lärosätets samverkansuppdrag.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?