Sök efter:

Akademisk frihet i Turkiet är en del i något större

Ledare i Universitetsläraren

Min förra ledare skrev jag på temat akademisk frihet för den högre utbildningen i Sverige och behovet av ökat lagskydd, allra helst grundlagsskydd. Som vi alla vet är forskning och högre utbildning internationella verksamheter och vare sig behov eller problem är isolerade till Sverige. Denna årets sista ledare kommer därför att vara en utblick och ägnas åt den akuta situationen för universitetslärare och forskare i ett av Europas länder, Turkiet.

Det kanske verkar långsökt att använda bristen på akademisk frihet i Turkiet som en bakgrund till ett krav om ökat lagskydd i Sverige. Men exemplet Turkiet pekar på att lagstiftning spelar en stor roll för hur en regering kan bete sig, oavsett ideologisk inriktning. Som Universitetsläraren tidigare har skrivit har ett antal turkiska universitetslärare som anklagats för terroristbrott i samband med att de skrev under en fredspetition 2016 friats. Detta efter att den turkiska konstitutionsdomstolen slagit fast att de anklagade inte har begått brott utan nyttjat sin yttrandefrihet, en konstitutionell rättighet.

Trots friande domar är situationen i Turkiet fortsatt svår och både fackföreningsrörelsen och akademin har allvarliga problem att utnyttja sina fackliga och professionella rättigheter, eller ens att utöva sitt yrke. I ett brev till Europafackets kongress i maj 2019 beskriver den turkiska centralorganisationen KESK hur arbetstagare utsätts för olika typer av repressalier som till exempel omplacering, hinder i karriären, löneavdrag, avskedande, mobbning och diskriminering med grund i fackligt medlemskap. Den här typen av repressalier har blivit allt vanligare efter att sittande regering kommit till makten och har ökat dramatiskt efter det misslyckade kuppförsöket 2016.

Vad kan SULF göra åt situationen i Turkiet? Som fackförbund är vi del i både nationella och internationella nätverk av fackföreningar som tillsammans har styrka nog att påverka arbetstagares villkor i världen. Det internationella arbete som SULF gör handlar om att skaffa kunskap, att påverka internationella regelverk men inte minst om solidaritet med utsatta kollegor. Nyckelordet är tillsammans. Tillsammans är vi starka.

Många av våra medlemmar är engagerade i frågan om akademisk frihet internationellt. När du läser det här kommer SULF att tillsammans med Saco och Lärarnas riksförbund ha genomfört en första resa till Turkiet för att på plats samtala med våra systerorganisationer om hur förutsättningarna för att bedriva fackligt arbete ser ut i Turkiet, och om situationen för lärare och forskare inom den högre utbildningen.

Projektet med titeln ”Strengthening Academic Life in Turkey” har beviljats anslag från den fackliga biståndsorganisationen Union to Union för ett utbyte mellan universitetslärare och forskare i Turkiet och Sverige. Vi hoppas kunna hämta hem kunskap och finna redskap för hur vi kan bidra till att stärka den akademiska friheten för universitetslärare och forskare i Turkiet. Efter den första resan kommer vi att bjuda in turkiska kollegor till ett seminarium tillsammans med övriga Sacoförbund här i Sverige. Därefter planeras ännu en resa till Turkiet.

Målet med projektet är att påbörja ett utbyte med våra turkiska systerorganisationer för att synliggöra bristen på akademisk frihet och fackliga rättigheter i Turkiet. Men det är en del i något större. För kvaliteten i svensk forskning och högre utbildning är det avgörande att forskare och lärare i alla länder har det handlingsutrymme som behövs för att de ska kunna utnyttja sin kompetens och intellektuella kapacitet. Ökad kunskap byggs kollektivt och över gränser.

Mats Ericson
ordförande för SULF

Ledaren är publicerad i Universitetsläraren nummer 8, 2019

Fler nyheter