Sök efter:

Slentrianen i lärosätenas löneprocess måste brytas

Ledare i Universitetsläraren

Vi tar lönen på allvar. Just nu pågår lönerevisionerna vid många lärosäten och du som många andra medlemmar får nya löner. Vi kan konstatera att det fortfarande finns stora brister i löneprocessen på lärosätena. Det löneavtal vi har tecknat bygger på individuell lönesättning och på lönekriterier som ska vara väl kända för alla medarbetare. Det ska finnas en god och kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare.

Lönesamtal kanske känns svårt, men är viktigt för dig. Förbered dig, för chefen är faktiskt inte en tankeläsare. Lönen för dig som medarbetare ska sättas utifrån din egen prestation i förhållande till lönekriterierna och vad du och din chef kommit överens om inför kommande år. Också andra relevanta faktorer som arbetets svårighetsgrad och konkurrens från andra arbetsgivare ska beaktas. En god och löpande dialog under året underlättar både ditt lönesamtal och arbetsgivarens bedömningar när ny lön ska sättas.

Här behöver du som medlem vara aktiv för vi ser att dialogen inte sker i tillräcklig utsträckning. Det leder till att goda insatser inte premieras på det sätt de borde. En slentrianmässig hantering av arbetsgivarna behöver brytas där utfallet alltför ofta styrs av den procentsats som fastställts av ledningen som det totala utrymmet för allas löneökningar. En annan problematik är att de medlemmar som redan har en förhållandevis hög lön inom sin befattningskategori hålls tillbaka och det stimulerar inte till fortsatt goda insatser. Då fallerar principen om att använda lönen som styrmedel för att verksamheten ska utvecklas i önskad riktning.

Självklart är det arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret för att processen fungerar som den ska. Våra lokala fackliga företrädare har också en viktig roll i att se till att lärosätena får det att fungera och när vi i övrigt stöttar medlemmarna i löneförhandlingar. Det görs ett fantastiskt arbete men trots det finns mycket kvar att göra. Här behöver du hjälpa oss att förbereda dig inför lönesamtalen. Tillsammans kan vi förändra löneprocesserna på lärosätena.

Ett problem i sammanhanget är att de chefer som sätter lön, och som många gånger också är våra medlemmar, inte har de förutsättningar som krävs för att göra ett bra arbete. De har för många medarbetare som ska ha ny lön. Många har bristande utbildning kring processen. Andra har helt enkelt inte mandat att sätta nya löner.

Förberedelse behövs och vi stöttar dig. Du har tillgång till lönestatistik via www.sulf.se genom bland annat det uppdaterade Saco lönesök. Det finns också filmer och skriftlig information som beskriver hur du bäst förbereder dig inför ditt lönesamtal. Våra fackliga företrädare finns också där för dig.

Men det räcker inte att SULF ger dig som medlem förutsättningar att förbereda dig inför samtalet. Ett avtal kräver att alla parter tar sitt ansvar. I en tidigare undersökning bland medlemmar och förtroendevalda framkom stora brister både vad gäller kännedomen om lönekriterierna och hur de tillämpades, eller inte tillämpades.

Det är allvarligt att arbetsgivaren inte ser till att goda insatser premieras. Det är SULF:s medlemmar som utbildar morgondagens ingenjörer, uppfinnare, lärare och läkare. Det är ni som skapar framtidens företagsledare, politiker och filosofer. För det viktiga arbetet krävs trygga anställningsvillkor och bra löner. Därför är det inte hållbart att arbetsgivaren smiter undan sitt ansvar för en fungerande löneprocess. Men vi behöver också vässa våra argument i lönesamtalen och då behöver du vara förberedd. Är vi redo kan vi också förändra de snedvridna processerna på lärosätena.

Sanna Wolk
Ordförande för SULF

Ledare publicerades i Universitetslärararen 8/2022

Fler nyheter