Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Styrelsen är en tydlig röst för medlemmarna

Ledare i Universitetsläraren

Som forskare, som lärare, som någon som brinner för sin forskning och undervisning kan man ofta känna sig ensam. Det kämpas, det utvecklas, det produceras resultat och material. Men forskningspengarna uteblir, karriärstegen är höljd i dunkel och övertiden är som ett avgrundshål. Så kan vi självklart inte ha det!

SULF har just avslutat 2021 års ordinarie kongress. På kongressen har vi fattat viktiga beslut om prioriterade arbetsområden under kommande mandatperiod. Det rör akademisk frihet och demokrati, forskningens förutsättningar och universitetsanställdas anställningsvillkor och arbetsmiljö. Den nya styrelsen kommer arbeta för att utbildning och forskning ska vara av högsta kvalitet och för det behövs de bästa förutsättningarna!

Ni vet ju att vi skapar kunskap, både i forskningen och i mötet med studenterna. Temat för den här kongressen har varit Fritt sökande efter ny kunskap, och det är vad framtiden kräver för att vi ska kunna utvecklas och bli än bättre. Här behövs förutsättningarna, schyssta villkor för doktoranderna, forskarna och universitetslärarna. Schyssta villkor för oss som är på jobbet för att skapa kunskap som bidrar till ett bättre samhälle!

Vi behöver inte en tillvaro som präglas av osäkerhet, jakt på pengar till vår egen lön och avslag när vi vill ta ett bostadslån hos banken. Vi behöver inte stora lass av administration som stjäl tiden från undervisning och forskning, och vi behöver inte mängder av övertid som vi inte får betalt för. Utan vi behöver bra förutsättningar!

Vi behöver arbetsro, en bra arbetsmiljö och villkor som stödjer ett fritt sökande efter ny kunskap. Det är inte rimligt att vara så beroende av sina chefers välvilja att många av oss inte vågar höja våra röster om något är på tok eller om våra forskningsresultat är obekväma för kollegor, studenter, politiker eller allmänhet. Den som är rädd att förlora sitt jobb och sin inkomst kan inte på ett vettigt sätt utöva sin akademiska frihet. Och då är det fråga om akademisk frihet i praktiken, inte i ord. Det handlar inte om floskler nedpräntade i en broschyr, utan om den kultur som vi upplever varje dag på jobbet.

Hotet mot den akademiska friheten kommer både utifrån och inifrån. På våra arbetsplatser, på lärosätena, ställs nu krav på att universitetslärare och forskare ska lämna ifrån sig upphovsrätten till sitt material och sina resultat – från forskningsdata till undervisningsmaterial – och att arbetsgivarna ska bestämma över det som produceras. Det vill säga: vår vetenskapliga produktion, vars vetenskapliga kvalitet vi intygar med vårt namn, ska kunna förvanskas och förvandlas av andra än oss själva och utan att vi har något att säga till om. Sedvänjan att vi själva har bestämmanderätten över det vi producerar har sin grund i att just den enskilda universitetsanställde har frihet att själv kvalitetssäkra både forskningen och undervisningen, och det material som tas fram!

Och den nya generationens akademiker – doktorandernas – situation måste förbättras. Att stärka rättssäkerheten för denna utsatta grupp som redan bedriver viktig grundforskning, basen för påbyggnadsforskningen är viktigt. Vi måste fortsätta kämpa för att doktoranderna har vettiga individuella studieplaner, får bättre arbetsmiljö och villkor. Att vi ger dagens doktorander förutsättningarna att både vara attraktiva för universiteten och för arbetsmarknaden i stort.

Så nu rullar vi upp ärmarna för att säkra kvalitativ forskning och utbildning för en bättre framtid. Vi är ju alla en del av SULF. Och vad har vi alla? Jo, en röst! Styrelsen kommer att vara en tydlig – en stark – röst för alla medlemmar!

Sanna Wolk

Ordförande för SULF

Fler nyheter