Sök efter:

Tillsammans är vi starka – även om vi är åtskilda

Ledare i Universitetsläraren
bild på mats ericson

I den kris som just nu utspelar sig i Sverige och över jordens alla kontinenter så gäller det för oss alla att försöka hålla modet uppe, hjälpa varandra och inse att det kommer en tid när krisen avtar och återverkningarna successivt minskar. Kanske har vi lärt oss något som gör att vi står bättre rustade nästa gång en pandemi sveper över världen, kanske inte. Människans minnen och beteendeförändringar är ofta kortvariga.

Samhället står just nu inför utmaningen att på bästa sätt klara av den kris som covid-19 har utlöst. På många lärosäten har lärarna på kort tid påbörjat arbetet med att ställa om undervisningen till mindre studentgrupper och att ge nästan alla moment som är möjliga via olika former av distansundervisning. Olika former av verksamhetsförlagd utbildning fortsätter dock på de flesta håll när det här skrivs.

När regeringen och ansvariga myndigheter uppmanat högskolesektorn att så långt möjligt bedriva utbildningen på distans måste vi lärare och annan stödjande personal på lärosätena självklart åta oss detta. Vi ska på bästa sätt försöka lösa situationen med att ge våra studenter och doktorander en fullgod utbildning under former som bidrar till att dämpa smittspridningen. Låt oss göra vårt bästa för att under den tid som behövs mobilisera våra krafter och lösa den uppgift som läggs på oss.

Men självklart har vi även i krisens tid rätt till att arbetsgivaren följer gängse regler. När det gäller villkor kring arbetstid och annat så har SULF samlat en del frågor och svar på sulf.se. Där kan du få mer information om vad som gäller. Då många av våra medlemmar med kort varsel snabbt tagit fram nytt undervisningsmaterial för att passa distansundervisning uppkommer en del frågor kring vad som gäller kring upphovs- och nyttjanderätten av materialet.

Samma regler som förut gäller också nu, vår utgångspunkt är att det sedvanerättsliga lärarundantaget gäller även för undervisningsmaterial som används i distansundervisning (till exempel inspelade föreläsningar, kompendier, instuderingsfrågor och annat). Det innebär att lärarens/ upphovsrättsinnehavarens samtycke krävs för att lärosätet ska ha nyttjanderätt till materialet. Samtycket kräver inte någon särskild form utan kan ske muntligen eller genom att läraren genom sitt agerande tillåter att undervisningsmaterialet används på detta sätt.  
Det är dock viktigt att läraren kommer överens med lärosätet om omfattningen av nyttjanderätten och också hur materialet ska uppdateras och kvalitetssäkras. Samtycket kan till exempel innebära att undervisningsmaterialet bara får användas under den tid lärosätet är i distansläge.

Utöver att gängse regler följs krävs en del annat för att vi ska klara detta. Det krävs samarbete mellan lärarlag och stödjande personal som bibliotekarier, tekniker, högskolepedagoger, studievägledare och övrig administrativ personal och ledning. Omställningen till att ge nästan all undervisning i landet på distans från en dag till en annan är omöjlig om vi inte hjälps åt och hjälper varandra på olika sätt.

Det krävs också samarbete med studenterna i processen att övergå till distansundervisning. Den yngre generationen är dessutom ofta mycket mer förfaren i användningen av modern informationsteknik och kan säkert hjälpa oss äldre lite på traven ute i cyberrymden.

Om vi jobbar hemifrån är det också viktigt att vi tänker på att vi är varandras arbetsmiljö. Man kan skapa gemenskap genom digitala fikamöten en gång varje dag där man får en samvaro och kan ge råd och stöd till varandra i stort och smått.

Det är genom att arbeta solidariskt och gemensamt mycket mer än kanske normalt som vi bäst kan hantera den utmaning vi nu i högskolesektorn står inför.

Lycka till, och glöm inte: nu gör vi det här tillsammans!

Mats Ericson, Ordförande för SULF

Ledaren är publicerad i Universitetsläraren nummer 3, 2020

 

Fler nyheter