Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Skrifter

Råd inför din föräldraledighet eller Expeditionsguide för den akademiska karriären? Logga in och klicka på Medlemsförmåner, under bildpuffen Skrifter har vi samlat skrifter som är exklusiva för dig som medlem.

Här hittar du alla skrifter och rapporter som vi producerat.