Sök efter:

Akademisk frihet kräver trygga lärosäten

Nyhet

Den akademiska friheten är just nu föremål för debatt. Vi noterar att politiker från olika håll har tydliga uppfattningar om vad olika kurser ska innehålla och hur undervisningen ska bedrivas eller vilken forskning som ska ske. Lärosätesledningar måste markera mot den sortens inblandning.  

Den akademiska friheten innebär inte en frihet att göra vad som helst. Men den innebär en frihet att inom den vetenskapliga sfären föra diskussioner också om ämnen som kan uppfattas som politiska och känsliga, och att – inom vetenskapens ramar – göra det utan risk för repressalier från vare sig politiker, allmänhet eller studenter.

- Om vi ska lösa de stora samhällsproblemen måste vi få forska och undervisa även om känsliga ämnen (som kärnkraft, välfärdens finansiering och rasism) utan risk för repressalier. Att berätta om historisk rasism är inte rasism, det är historia. Att forska om välfärdens finansiering är inte att ta ställning, säger SULF:s ordförande Mats Ericson i en kommentar.

I en debattartikel (Sydsvenskan 23/3) lyfter rektorerna för Lunds och Malmö universitet vikten av lärosäten som i rollen som arbetsgivare ska skapa en god arbetsmiljö för såväl studenter som medarbetare. 

- Universitetslärare och forskare som måste oroa sig för repressalier kommer aldrig lösa de stora samhällsutmaningarna. Därför är det välkommet att Malmö och Lunds universitetsledning tydligt tagit ställning. Nästa steg är att alla universitetsledningar gör det och tryggar tillvaron för de anställda, säger SULF:s ordförande Mats Ericson.

Fler nyheter