Sök efter:

Akademisk frihet och ökad basresurs för forskning per student välkomna förslag i regeringens forsknings- innovationsproposition

Nyhet
bild på mats ericson
SULF:s ordförande Mats Ericson

Idag presenterades regeringens forsknings- och innovationsproposition. Det går inte att säga annat än att regeringen satsar på forskning i en tid då många länder gör tvärtom. Resurserna är kända sen tidigare, men det finns också andra välkomna nyheter. SULF vill särskilt lyfta två förslag som vi har drivit länge och som är av stor vikt för Sveriges universitetslärare, forskare och studenter.

För det första föreslår regeringen en ändring i högskolelagen så att det som en allmän princip i högskolornas verksamhet ska gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas. Det betyder att det inte bara är forskningens frihet som ska skyddas, utan också utbildningens. Det förslaget är mycket välkommet.

Men akademisk frihet måste för att vara värd namnet kunna utövas i praktiken, och för det måste anställningar i akademin vara rimligt trygga. Idag är det alltför många forskare och lärare som har långa räckor av tidsbegränsade anställningar. För tillsvidareanställda universitetslärare måste den tid för forskning som förr fanns inom ramen för anställningen nu sökas i konkurrens.

Därför är det andra förslaget vi vill lyfta i denna första kommentar särskilt viktigt. Regeringen föreslår en rejäl höjning av nivån på den så kallade basresursen för forskning, från 12 000 kronor per helårsstudent till 17 500 kronor per helårsstudent från 2021. Vad det här betyder för varje lärosäte återstår att räkna på, men det kommer att få betydelse för mindre lärosäten som har dålig balans mellan utbildnings- och forskningsuppdraget. Och, om lärosätena ser till att det blir så, kommer det att få betydelse för forskningsanknytningen på utbildningar på grund- och avancerad nivå.

För att den ökade basresursen per student ska göra skillnad både för lärares möjlighet att utöva sin akademiska frihet och för forskningsanknytningen i utbildningen måste lärosätena använda resurserna klokt. Se nu till att lärare får tid för forskning inom ramen för anställningen så att studenterna ges möjlighet till direktkontakt med den senaste forskningen, så att de sen kan sprida de nya forskningsresultaten vidare ut i samhället efter avslutad utbildning.

Det var ett par bra saker som har noterats vid dagens presskonferens. SULF kommer att göra en analys av propositionens innehåll som publiceras efter helgerna. Sen återstår ju det eviga problemet med den automatiska, pågående urholkningen av resurser till utbildningen på grund av statens effektiviseringskrav, det så kallade produktivitetsavdraget. Att inte det adresseras är en klar brist som gör att resurserna per student krymper från år till år. Det behöver åtgärdas för att studenterna ska få den utbildning de har rätt till och för att Sverige ska få den framtida kunskapsbas vi så väl behöver.

Mats Ericson, förbundsordförande, SULF

Fler nyheter