Sök efter:

Konstruktiv dialog med Migrationsverket ger förhoppningar om bättre doktorandvillkor

SULF och dess doktorandförening SDF har under en lång tid engagerat sig för villkoren för utländska forskare och doktorander. Bland flera myndigheter som har betydelse för villkoren för tillresta doktorander finns Migrationsverket.

Nyhet

Nyligen bjöd SULF och SDF in Migrationsverket till ett möte för att diskutera ett antal problemområden för utländska doktorander och forskare, såsom systemen med uppehållstillstånd. SULF vill underlätta för doktorander att få permanenta uppehållstillstånd och medborgarskap för att öka deras möjligheter att stanna kvar i landet efter avslutad doktorandutbildning.

Efter påtryckningar från SULF meddelade nyligen Migrationsverket att de ändrar i praxis och numera ska ge doktorander uppehållstillstånd för två år i taget, vilket har varit ett tydligt krav från SULF/SDF under en lång tid. En fördel blir att handläggningstiderna för uppehållstillstånd kommer att kortas nu när de inte behöver sökas årligen. Trots att det framfördes från förbundets sida att en doktorandutbildning är fyra år vill inte Migrationsverket utfärda uppehållstillstånd för mer än två år i taget.  Som skäl anger myndigheten att vanliga arbetstillstånd inte ges för mer än två år.

Under gårdagens möte framkom också att det faktum att doktorander ges ettåriga arbetskontrakt kan utgöra ett tydligt hinder för att berättigas tvååriga uppehållstillstånd.
– Vi informerade Migrationsverket om att ettåriga kontrakt för doktorander är standarden vid svenska universitet. Men det är mest ett formkrav. Universiteten måste trots ettåriga kontrakt ha full finansiering för hela forskarutbildningen, vilket talar för tvååriga uppehållstillstånd redan från start, menar Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef.

Ett annat problem som lyftes fram från förbundets sida är att forskare som åker utomlands för forskning eller utbildning riskerar att gå miste om den tid de sparat in till permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Migrationsverket anser att en längre tid utomlands innebär att personer visar att de inte har för avsikt att stanna i Sverige. De höll dock med om att de egna riktlinjerna över hur lång tid just forskare kunde vistas utomlands behövde förtydligas.

Slutligen anser förbundet att det är viktigt att myndigheten ökar samarbetet med de enskilda lärosätena ytterligare för att ansökningsprocessen ska bli tydligare. Migrationsverket meddelade att ofullständiga eller felaktigt ifyllda ansökningar idag bidrar till att en hög andel av ansökningarna behöver kompletteras.

– Det kändes som om Migrationsverket fick en del ny kunskap om doktorandernas situation, säger Anna Ilar, SDF:s ordförande i en kommentar till mötet. Vi kommer fortsätta ha en konstruktiv dialog med myndigheten i syfte att förbättra villkoren för utländska doktorander.

Fler nyheter