Sök efter:

Efterfrågas: en jämställande forskningsproposition!

SULF:s inspel till forskningsproposition 2016
SULF:s inspel till forskningsproposition 2016

SULF:s inspel till forskningspropositionen 2016: Regeringen har aviserat att man ämnar lämna en forskningsproposition som sträcker sig över tio års tid, med fyraåriga planeringsperioder. Det innebär en forskningsproposition med en längre mer visionär horisont och kortare mer konkreta planeringsperioder. Sveriges universitetslärarförbund, SULF, välkomnar det längre perspektivet och även att regeringen avser att koppla forskningsfrågorna närmare utbildningen. För att öka kvaliteten i forskningen uppmanar SULF regeringen att göra en jämställdhets- konsekvensanalys av alla förslag som läggs i den kommande forskningspropositionen.

 

Fler nyheter