Sök efter:

Förändringar i LAS

Nyhet

Regeringen har presenterat lagförslag som är i linje med den överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd som parterna kom överens om i december.

De tre statliga utredningar som är en förutsättning för att partsöverenskommelsen om anställningsskydd och omställning på privat sektor i höstas ska kunna bli verklighet har nu presenterats. Anställningsskyddet ska förändras för alla och möjlighet till omställningsstöd ges även för de utan kollektivavtal. För att stödja det livslånga lärandet införs ett offentligt vuxenstudiestöd för hela arbetsmarknaden. 

Jan Gladh, SULF:s förhandlingschef för det privata avtalsområdet, kommenterar:

Det är positivt att vi nu har tagit ytterligare ett steg mot att kunna genomföra en viktig reform på svensk arbetsmarknad. Nu finns ett lagförslag som vilar på överenskommelsen mellan parterna och som tillsammans med huvudavtalet kommer att ge Sverige ett helt nytt system för trygghet, omställning och anställningsskydd, omfattande hela kedjan, från uppsagd till omställningsstöd – utbildning och möjlighet till ett nytt arbete.  Att vi har nått så här långt är ett styrkebesked för den svenska modellen. Men det är viktigt att SULF nu bevakar våra medlemmars intressen inom den statliga sektorn.

Det som händer nu är att förslagen ska ut på remiss. Därefter ska riksdagen anta lagförslagen, vilket är en förutsättning för att parterna ska träffa nytt huvudavtal.

Mer information

På PTK:s webbplats finns mer information.

Fler nyheter