Sök efter:

Forskare avskedas på oklara grunder – rättssäkerheten hotas

Nyhet

 

Rättssäkerheten hotas när Lunds universitet ställer sig över lagen om anställningsskydd. Lunds universitet vägrar rätta sig efter en dom i Arbetsdomstolen. En forskare avskedas trots att Arbetsdomstolen inte funnit grund för vare sig avskedande eller uppsägning. SULF, som företrätt forskaren, finner universitetets beslut att trotsa domen högst anmärkningsvärt. Lunds universitet visar bristande respekt för arbetsrätt och rättssäkerhet i och med sitt agerande.

För SULF som facklig organisation är det självklart att våra medlemmar ska få en rättssäker prövning. SULF:s medlemmar ska inte kunna skiljas från anställningen hur som helst. SULF har därför drivit ärendet med en forskare vid Lunds universitet, som främst handlar om anställningsskydd, i Arbetsdomstolen. Bakgrunden är att forskaren fälldes för oredlighet i forskning i november 2018 av universitetets rektor. Med påståendet om oredlighet i forskning som grund beslutade Lunds universitet därefter att avskeda forskaren. SULF drev sedan en tvisteförhandling mot avskedsbeslutet. Detta med anledning av att det enligt SULF fanns allvarliga brister i den utredning som låg till grund för Lunds universitets beslut att  forskaren gjort sig skyldig till oredlighet och därmed fanns det inte skäl för ett avskedande Tvisteförhandlingen slutade i oenighet. SULF stämde då Lunds universitet till Arbetsdomstolen. För oss är det viktigt att ett ärende av det här slaget hanteras korrekt utifrån gällande arbetsrätt.

En enig Arbetsdomstol ogiltigförklarade avskedandet. Arbetsdomstolen motiverade sitt beslut med att Lunds universitet inte kan bevisa att den biträdande forskaren har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning och att det därför inte föreligger laga grund för avsked eller ens saklig grund för uppsägning.

Nu ställer sig Lunds universitet över Arbetsdomstolens dom: forskaren får inte behålla sin anställning trots att Arbetsdomstolen i sin dom har ogiltigförklarat avskedsbeslutet. SULF finner universitetets beslut att trotsa domen högst anmärkningsvärt. Med sitt agerande visar Lunds universitet bristande respekt för arbetsrätt och rättssäkerhet och anser att oredlighet inte behöver bevisas.

Arbetsrätten måste gälla även för Lunds universitet. Om forskare kan mista sitt arbete på oklara grunder är det en stor fara för en fri och obunden forskning. Förutom detta är det viktigt för SULF som fackförbund att säkerställa att våra medlemmar får en rättvis behandling. Det är därför som SULF drivit ärendet.

Fler nyheter