Sök efter:

Efterlysning: Forskningspolitik för framtiden

Nyhet

Regeringens forskningspolitik fastställs i en forskningsproposition som kommer vart fjärde år. Som ett led i arbetet med att ange inriktningen i nästa proposition vill regeringen inhämta synpunkter och föra en dialog kring innehållet.

SULF har inbjudits att komma med inspel. Som företrädare för landets forskare vill SULF gärna ta del av dina synpunkter. Vad tycker du är viktigast i en kommande forskningsproposition?

Lämna dina tankar genom att fylla i formuläret nedan. Skriv gärna så att vi kan använda synpunkterna som anonyma citat för att illustrera verkligheten. Du kan även skicka mejl till forskningsproppen@sulf.se Senast den 11 oktober vill vi ha dina synpunkter.

Fler nyheter