Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Fyra krav för en starkare forskning

Nyhet

SULF har sammanställt sitt inspel till regeringens forskningspolitiska proposition 2020. En forskningsproposition är ett plan för hur forskningen, och i viss mån även högskolan, ska styras under de kommande åren.

Fyra krav för en starkare forskning

  1. Akademisk frihet: SULF uppmanar den svenska regeringen att agera som förebild för andra länder och stärka lagskyddet för akademisk frihet i både forskning och utbildning.
  2. Forskning och utbildning: Stärk kopplingen mellan forskning och utbildning genom att se till att universitetslärare och forskare har både forskning och undervisning inom ramen för anställningen.
  3. Ökad långsiktighet: Öka andelen basanslag i den statliga finansieringen till forskning och utbildning på forskarnivå för att skapa mer långsiktiga förutsättningar för lärosätena.
  4. Anständiga arbetsvillkor: Sätt press på lärosätena för att minska andelen osäkra anställningar och istället skapa attraktiva karriärvägar. Det är nödvändigt för att akademin ska kunna attrahera de som är bäst lämpade att lösa framtidens utmaningar.

Mer information

Läs SULF:s hela inspel.

Fler nyheter