Sök efter:

Hög arbetsbelastning under pandemiåret

Nyhet
Robert Andersson förhandlingschef SULF

SULF har i en medlemsenkät undersökt medlemmarnas arbetssituation under pandemiåret 2020. Det handlar bland annat att få en klarare uppfattning om hur pandemin har påverkat medlemmarnas arbetssituation, bland annat genom omställningen till digital undervisning. Undersökningen kommer att resultera i en rapport under hösten 2021. SULF delar nu några preliminära resultat från undersökningen.

– Enkäten visar att alldeles för många jobbat mer än sin ordinarie arbetstid, och att de flesta dessutom inte fått någon ersättning alls för det. Tyvärr är resultaten inte oväntade. De ligger i linje med andra undersökningar som vi och andra tidigare gjort, men så här kan det inte fortsätta, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

Att verksamheten kräver att många arbetar långt mer än sin ordinarie arbetstid är ohållbart och det riskerar leda till konsekvenser i form av ohälsa och till att många högt kvalificerade personer söker sig till andra verksamheter än akademin. Att det extra arbetet dessutom sker utan att någon ersättning ges varken i tid eller pengar är på alla sätt orimligt och skulle inte accepteras i andra verksamheter. Här krävs det att lärosätena tar sitt ansvar och ser till att verksamheten planeras bättre, att tjänstgöringsplaner upprättas, revideras och följs upp så att arbete utöver ordinarie arbetstid så långt möjligt undviks och att ersättning utgår för sådant arbete när behov uppkommer.

SULF kommer under hösten att genomföra aktiviteter utifrån rapporten och resultatet är också ett underlag inför nästa års diskussioner om arbetstidsavtalet för lärare och doktorander.

Läs mer i Universitetslärarens artikel om undersökningen: Universitetslärarna jobbade över – utan ersättning.

 

Fler nyheter