Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Efterlysning: Forskningspolitik för framtiden

Nyhet

Regeringens forskningspolitik fastställs i en forskningsproposition som kommer vart fjärde år. SULF kommer att lämna inspel till forskningspropositionen 2024. Som företrädare för landets doktorander, forskare universitetslärare vill SULF gärna ta del av dina synpunkter. Vad tycker du är viktigast i en kommande forskningsproposition?

Lämna dina tankar genom att fylla i formuläret nedan. Skriv gärna så att vi kan använda synpunkterna som anonyma citat för att illustrera verkligheten. Senast den 1 mars vill vi ha dina synpunkter.

Uppdatering 2 mars 2023 – formuläret för inspel har nu stängt. Tack till alla som bidragit!

Fler nyheter