Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

March for Science

Nyhet

Lördag 14 april är det dags att manifestera globalt för vetenskap igen. Den här gången under parollen Science Marches On. För att uppnå manifestationens mål lanseras #Hurvetdudet?-kampanjen. Med #Hurvetdudet? vill vi öka kunskapen bland svenska politiker och allmänheten om vad vetenskap är, hur forskning går till, hur olika forskningsrön kan värderas och varför forskningsbaserad kunskap behövs som beslutsunderlag och för en positiv samhällsutveckling.

Målet är att vetenskapliga fakta ska lyftas fram mer än tidigare när politiska förslag debatteras under valåret 2018. Utgångspunkten är en enkel men slagkraftig fråga: Hur vet du det? som alla kan ställa till beslutsfattare, medmänniskor och till sig själva.

– I en tid när faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter förekommer flitigt i samhällsdebatten vill vi värna källkritik, kritiskt tänkande och ett vetenskapligt angreppssätt. Vårt samhälle bygger på resultat från forskning. Kampanjen lyfter frågor som är centrala för SULF:s medlemmar. För oss, liksom för många andra svenska organisationer och företag, är vetenskap en grundpelare i vår verksamhet. Vi på SULF har därför valt att stödja #hurvetdudet-kampanjen, säger Jon Stenbeck, kommunikationschef på SULF.

SULF är en av ett 70-tal deltagande organisationer som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Bland dem finns företrädare för universitet, föreningar, företag och myndigheter. Kampanjen samordnas av Vetenskap & Allmänhet.

Mer information

Här hittar du tider för när manifestationer sker i Lund, Luleå och Stockholm.

Till webbplatsen hurvetdudet.nu och mer om kampanjen.

Fler nyheter