Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Mats Ericson invald i Sacos styrelse

Nyhet

SULF:s förbundsordförande Mats Ericson valdes nyligen in som ledamot i Sacos styrelse. Göran Arrius omvaldes som ordförande. Här kan du läsa mer om vilka som ingår i styrelsen efter Sacos kongress. Vi passade på att ställa några frågor till Mats:

Vilka förväntningar har du på styrelsearbetet de kommande fyra åren?
– Det skall bli spännande att vara med att mer aktivt få vara med och påverka och ta ansvar för arbetet i Saco mer övergripande som helhet.

Nämn några frågor som du vill driva i styrelsen?
– Den strategiskt viktigaste frågan är att vända trenden inom Saco och svensk fackföreningsrörelse som helhet vad gäller en successivt minskad andel fackligt anslutna arbetstagare. Självklart vill jag också vara med och påverka Sacos utbildnings- och högskolepolitik men också frågor som arbetsmiljö och kompetensutveckling av yrkesaktiva.

Fler nyheter