Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Migrationsöverdomstolen prövar försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd

Nyhet

Migrationsöverdomstolen har precis före sommaren beviljat prövningstillstånd i frågan om försörjningskravet för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Ärendet gäller en doktorand så det är högst intressant för SULF:s medlemmar.

Bakgrunden är att ett försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd infördes sommaren 2021. Enligt utlänningsförordningen ska försörjningen ske genom en anställning eller inkomst i eget företag och den ska nå upp till en viss nivå och ha ”viss varaktighet”. Det senare har av Migrationsverket tolkats som att inkomsten ska vara under 18 månader räknat från den dag Migrationsverket fattar sitt beslut. Migrationsverket kräver också att den som har en visstidsanställning vid den tidpunkten ska ha ett gällande anställningsavtal om minst 18 månader. De gör ingen bedömning av framtida möjligheter till fortsatt anställning och de tar inte hänsyn till löften om fortsatt anställning.

I det ärende som nu ska prövas kan den senare frågan komma att avgöras liksom frågan om Migrationsverkets tolkning av begreppet ”viss varaktighet” (inkomst under minst 18 månader framåt) är korrekt.

Robert Andersson, förhandlingschef på SULF:

Vi vet ännu inte när avgörandet kommer, men det kommer att bli prejudicerande för hur bedömningen av försörjningskravet ska gå till framöver. Vi kommer att återkomma när domstolen fattat sitt beslut. Det känns bra att Migrationsöverdomstolen äntligen kommer att klargöra vad som gäller så att det blir tydligt för alla inblandade. Vi hoppas så klart att domen ska innebära att det blir lättare för doktorander och forskare att få permanent uppehållstillstånd utifrån att de ofta har tidsbegränsade anställningar som inte alltid räcker i 18 månader särskilt med tanke på de långa handläggningstiderna.

Parallellt med detta fortsätter vi vårt arbete med att få till förändringar i lag och förordning och vi ligger hela tiden på regeringen och andra partier i den frågan.

Fler nyheter