Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Migrationsverkets ändrade praxis framgång för SULF

Nyhet

Migrationsverket har förenklat och likriktat sin praxis gällande bedömning av utlandsvistelse. Det är något som SULF krävt under en längre tid.

Den förändring som nu genomförs innebär att det nu blir enklare för studenter och doktorander att bedriva studier utomlands utan att det påverkar deras möjlighet att få eller behålla sitt uppehållstillstånd. Förändringen gäller studerande och doktorander vid högre utbildning som ska genomföra studier i annat land än Sverige som en del av sin utbildning.

  • Det här är efterlängtat och något som SULF fört fram under en längre tid i våra kontakter med politiker och Migrationsverket, säger SULF:s ordförande Sanna Wolk i en kommentar. Nu hoppas vi bara på kortare handläggningstider för doktorander hos Migrationsverket.

Värt att notera är att Migrationsverkets nya ställningstagande inte innebär någon förändring av deras syn på anknytning till Sverige och att den fås genom att vara här, d.v.s. att utlandsvistelser fortfarande kan vara problematiska när det gäller permanent uppehållstillstånd. SULF utgår från att Migrationsverket snarast ser över även den praxisen särskilt vad gäller perioder där den berörda sänds ut av lärosätet för arbete/forskarstudier utomlands.

Här finns mer information: Migra­tions­verket ändrar sin praxis gällande utlands­vis­telse - Migrationsverket

Fler nyheter