Sök efter:

Nya bestämmelser för utlandsstationerad

Nyhet

Sedan den 1 januari 2020 gäller nya bestämmelser i URA-avtalet för dig som är utsänd av en statlig myndighet och är eller blir gravid eller ska vara föräldraledig. I korthet innebär bestämmelserna att det blir möjligt att återvända till Sverige och arbeta på URA-kontraktet om du så önskar. Du kan också stanna kvar där du är och då finns det numera en utökad URA-försäkring som täcker mödravård och förlossning. Du behöver diskutera detta med din arbetsgivare i god tid och kontrollera att du omfattas av försäkringen.

Om du stannar kvar på stationeringsorten utomlands under föräldraledighet en måste du dock se till att skaffa en kompletterande försäkring för dig, barnet och eventuella medföljande familjemedlemmar. Om du återvänder till Sverige och arbetar på URA-kontraktet måste du tänka på att vissa villkor i det enskilda avtalet kan falla bort, till exempel skattefria tillägg, samt att du inte kan få föräldrapenningtillägg om detta inte särskilt avtalats. Har du en anställning i Sverige som man är tjänstledig ifrån kan man istället gå tillbaka till den när man återvänder. Då gäller de vanliga villkoren vid arbete i Sverige.

Mer information

Du kan läsa mer om försäkringen och villkoren på Kammarkollegiets webbplats.

Har du övriga frågor kan du kontakta vår medlemsrådgivning.

Fler nyheter