Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Nytt avtal för Arbetsgivaralliansens högskoleområde

Den 31 mars slöts ett tvåårigt avtal mellan Arbetsgivaralliansen och Akademikerförbunden/SULF som till stora delar lyfter fram arbetsmiljön och friskfaktorer i arbetslivet. Avtalet omfattar sex högskolor, Ersta Sköndals Bräcke högskola, Röda korsets Högskola, Stockholms musikpedagogiska institut, Institutet för framtidsstudier, Stockholms School of economics och Stockholm China Economic Research institut.

Nyhet

Avtalet löpte ut den 31 december 2016 och parterna har nu förhandlat fram ett två årigt avtal som till stora delar lyfter fram arbetsmiljön och friskfaktorer i arbetslivet. Av den anledningen ska parterna utvärdera arbetsmiljöarbetet och följa upp hur tjänsteplaneringen för lärare fungerar. I sammanhanget lyfter också parterna upp betydelsen av att de berörda högskolorna tar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön genom att i lokala avtal reglera frågor om besök inom hälso- och sjukvården samt vilka möjligheter som arbetstagarna har till friskvård.
När det gäller lärares arbetstid betonas det i avtalet att det är viktigt att alla lärares arbetsuppgifter beaktas när man upprättar tjänstgöringsplaner. De centrala parterna kommer att utvärdera att detta sker.
Vidare är det nu tydligare att även lärares arbetstid som ledamot av olika nämnder och kommittéer skall räknas in i tjänstgöringsplanen.

Kvalifikationsregeln om ett års anställning för att har rätt till föräldralön tas bort.
Löneavtalet gäller för perioden 2017 – 2018. Lönen är individuell och differentierad. De centrala parterna kommer att anordna gemensam utbildning och information till högskolorna när det gäller löneavtalet och lönestrukturen. Parterna kommer också att utvärdera löneutfallet och löneprocessen i sin helhet.

Fler nyheter