Sök efter:

Stor satsning på ett hållbart arbetsliv

Den 4 oktober tecknade Saco-S ett nytt tillsvidareavtal med Arbetsgivarverket. Saco-S har fått igenom att parterna väsentligen ska öka sina insatser för ett hållbart arbetsliv.
– Inom SULF är vi nöjda med resultatet och inte minst att vi förstärker arbetet med att förebygga ohälsa och förbättra rehabiliteringen av sjukskrivna. Samtidigt förstärker vi ersättningarna för långtidssjukskrivna och vid arbetsskador. Vi vet att många av våra medlemmar har en väldigt pressad arbetssituation. Att förbättra arbetsmiljön och därmed förebygga sjukfrånvaro har därför varit en mycket prioriterad fråga för oss.

 

Nyhet

En annan viktig nyhet är att pensionsintjänandet vid föräldraledighet förbättras för medlemmar födda 1987 och tidigare. Från 2019 kommer all föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen tillgodoräknas fullt ut på samma sätt som redan sker för yngre medlemmar. Medlemmar födda 1987 och tidigare som träffar enskild överenskommelse om att avstå lön för extra pensionsavsättning kommer också från 2019 få att bättre pensionsintjänande då pensionsavgiften kommer beräknas på lönen före avståendet. För yngre medlemmar gäller detta redan.

Parterna kommer även att fortsätta diskutera frågor som rör visstidsanställningar och Arbetsgivarverket har åtagit sig att samla in mer statistik kring detta och att informera om när provanställning kan tillämpas.

Pressmeddelande
Sammanfattning och powerpoint om avtalet finns här. 

Fler nyheter